https://trantrungnghia.com/wp-content/uploads/2017/07/12-checklist-landing-page-trantrungnghia.jpg
SHARE
 • Gửi trang đăng ký cho các subcribers để có được chia sẻ, bán hàng và chứng thực
 • Tạo các hình ảnh truyền thông xã hội, bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến miễn phí Như Canva hoặc Picmonkey
 • Lập kế hoạch quảng bá thường xuyên về uy tín của bạn qua thời gian trên mạng xã hội với các công cụ lên lịch như Hootsuite hoặc Buffer
 • Thêm link trong tiểu sử hoặc về phần trên mỗi tài khoản mạng xã hội. Sử dụng dịch vụ rút ngắn liên kết như bit.ly hoặc Tiny.cc để theo dõi hiệu suất của mỗi liên kết
 • Thêm liên kết đến lead generation của bạn trong chữ ký email của bạn
 • Thêm tiêu đề trang và mô tả meta để tối ưu hoá trang đăng ký của bạn đối với SEO. Bạn có thể sử dụng plugin Yoast SEO để làm điều này
 • Tạo một quảng cáo trên Facebook để quảng bá thương hiệu của bạn
 • Thêm một liên kết trong hộp tác giả của bạn và trong bất kỳ tiểu sử trực tuyến nào trong các Bài viết của khách, cuộc phỏng vấn, ...
 • Tìm và tham gia vào các cộng đồng trực tuyến xung quanh chủ đề của bạn
 • Thêm liên kết tới trang đăng ký của bạn trong các bài đăng trên blog cũ
 • Tạo một hình ảnh mà bạn có thể đặt trong thanh Sidebar và liên kết Hình ảnh tới trang đăng ký của bạn
 • Yêu cầu Subcribers chia sẻ sản phẩm số của bạn
SHARE