Đăng ký chưa hoàn tất

Bạn cần xác nhận đăng ký theo các bước dưới đây

arrow-down


Bước 1

Truy cập Tài khoản Email của bạn


Bạn vào email kiểm tra, sẽ có 1 email xác nhận được gửi từ tôi. Trường hợp không thấy bạn hãy kiểm tra hộp thư spam, đôi khi vẫn xảy ra tình trạng này dù rất hiếm


Bước 2

Click mở email xác nhận


Tìm email với tiêu đề "Chỉ còn 1 bước nữa để nhận 4 video và sách" được gửi từ Trung Nghĩa MKT

Bước 3

Click vào đường link xác nhận


Sau đó Click vào đường link hoặc nút bấm có tiêu đề "Xác nhận đăng ký". Vậy là xong!
© 2018 Trung Nghĩa MKT. All rights Reserved

>