https://trantrungnghia.com/wp-content/uploads/2016/05/25-tips-and-tutorial.jpg
SHARE

Hướng dẫn tạo một Lead Magnet chất lượng

– Tài liệu PDF
– Resource nào đó
– Video giảng dạy
– Mã giảm giá cho sản phẩm
– Khóa học miễn phí qua email

Một Lead Magnet tốt là một dạng tài nguyên dễ đọc, dễ hiểu và dễ làm theo
Một Lead Magnet chất, tốt phải giải quyết một vấn đề cụ thể
+ Vấn đề cụ thể trong ngách của bạn
-> Lập một danh sách những vấn đề mà mọi người đang phải đối mặt trong lĩnh vực của bạn
-> Sau đó tạo 1 Lead Magnet để bắt đầu giải quyết các vấn đề đó
Lead Magnet tốt cung cấp 1 kết quả cụ thể
-> Giúp người nhận nó giải quyết được 1 phần vấn đề của họ (không phải giải pháp hoàn chỉnh)
Lead Magnet tốt được tạo ra bởi năng lực chuyên môn của bạn
– Tổng hợp nội dung từ những chuyên gia khác trong lĩnh vực của bạn
+ Tìm tổng hợp tất cả những lời khuyên hay nhất của các chuyên gia trong lĩnh vực của bạn
+ Sau đó tạo ra một báo cáo, nhằm tiết kiệm thời gian cho những người đọc nó
+ Nhớ ghi rõ nguồn
– Phỏng vấn chuyên gia và chia sẻ cuộc phỏng vấn đó
-> Ghi chú tất cả những gì mình đã làm, thử nghiệm trong công việc hàng ngày
-> Kiểm chứng xem cái nào hiệu quả rồi viết ra
-> Đóng gói những ghi chú đó lại là có 1 Lead Magnet chất lượng
Lead Magnet chất lượng cung cấp khả năng truy cập trực tiếp
Lead Magnet hoàn hảo có thể được chia sẻ

Tạo ra 1 Lead Magnet tuyệt vời và cung cấp cho độc giả trên 1 trang Squeeze tuyệt vời

SHARE