SHARE
 

Hướng dẫn xem phụ đề tiếng Việt:

Trên PC:

  1. Chọn Settings 
  2. Chọn Subtitles/CC 
  3. Chọn Vietnamese

Trên Mobile:

a) Hệ điều hành iOS:

  1. Chọn Full Screen 
  2. Chọn Audio & Subtitles 
  3. Chọn Vietnamese

b) Hệ điều hành Android:

Do các trình duyệt trên HĐH Android không hỗ trợ xem phụ đề của video, nên bạn vui lòng xem trực tiếp qua ứng dụng Youtube

Hướng dẫn chỉnh tốc độ video (trong trường hợp không xem kịp phụ đề):

  1. Chọn Settings 
  2. Chọn Speed
  3. Chọn 0.5 hoặc 0.25 (chậm hơn tốc độ mặc định là Normal

——————————————————-

Video được thực hiện bởi: www.ted.com

SHARE