Khóa Học Xây Dựng Phễu Bán Hàng Miễn Phí 2020

Khóa Học Xây Dựng Phễu Bán Hàng Miễn Phí 2020

Easy

Elementor Essentials

Elementor là trình tạo trang có trọng tâm thiết kế nhanh nhất hiện có sẵn cho WordPress. Vấn đề duy nhất với nó là khi bạn xây dựng một trang của bạn cho một phiến đá trắng hoàn toàn trống rỗng, không gian trắng trống. Câu hỏi đặt ra là, bạn đi đâu từ đây? Khóa học này nhằm mục đích trả lời câu hỏi đó.

Đây không chỉ là một khóa học về Elementor, nó là một hệ thống xây dựng thành công trang web hoàn chỉnh sử dụng Elementor để đạt được kết quả đáng kinh ngạc.

Trong khóa đào tạo toàn diện này, bạn sẽ học cách xây dựng trang web chính xác mà bạn muốn, sử dụng Elementor.

2 BÀI HỌC

Easy

Tiến trình học

Not started
Pen
>