https://trantrungnghia.com/wp-content/uploads/2019/12/toi-da-gia-tri-vong-doi-khach-hang-867x420.png
SHARE

Đây là một bài học mà tôi đọc được trong một cuốn sách dạy về kinh doanh trong vài năm trước mà tôi không thể nào quên và liên tục nhắc nhở mình về điều đó.

Bài học đó như thế này: “Nếu như bạn làm dịch vụ sửa xe hãy nói với khách hàng rằng xe sẽ sửa xong lúc 5 giờ chiều, sau đó làm xong vào lúc 3 giờ chiều và gọi điện báo cho họ biết, họ sẽ thực sự thích thú”

Hay nói cách khác, nguyên tắc đơn giản để làm kinh doanh là...

Hứa ít và mang nhiều giá trị hơn cho khách hàng.
Tôi đã áp dụng bài học này vào công việc kinh doanh của mình. Tôi muốn để khách hàng của mình “say WOW” khi họ mua những sản phẩm của tôi.

Tôi luôn muốn trao nhiều giá trị hơn cho khách hàng của mình. Nếu như họ trả cho tôi 1 đồng, tôi sẽ giúp họ kiếm lại 10 đồng

SHARE